Certyfikaty

Szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość naszych usług. Dbamy o to, aby pracownicy odpowiedzialni za realizację projektów i obsługę naszych Klientów byli najwyższej klasy specjalistami posiadającymi doświadczenie oraz unikalną wiedzę.

Pracownicy GEO-KAT regularnie przechodzą niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej i organizacyjnej, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i inne uprawnienia branżowe.

W zakresie Ochrony Środowiska, pracownicy GEO-KAT posiadają uprawnienia geologiczne nadawane przez Ministerstwo Środowiska, kategorii 5 i 7 oraz uprawniania geologiczne kat. 11 i 12 nadawane przez Marszałka województwa. W zakresie obsługi naszych klientów współpracujemy również z krajowymi oraz zagranicznymi laboratoriami badawczymi spełniającymi kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025 akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

W ramach działalności biznesowej GEO-KAT jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń.