Przeprowadzamy audyty środowiskowe i sporządzamy raporty Due Diligence
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska
Współpracujemy z laboratoriami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji

Ochrona Środowiska

Rosnąca świadomość wpływu działalności biznesowej oraz przemysłu na środowisko stała się podstawą do rozszerzenia zakresu działalności GEO-KAT w zakresie ochrony środowiska. Działamy na obszarze objętym polskim i unijnym ustawodawstwem, dostosowując się nie tylko do wymagań Klientów, ale również regulacji prawnych. W obszarze ochrony środowiska świadczymy kompleksowe usługi w zakresie: ochrony środowiska gruntowo-wodnego, rekultywacji, gospodarki odpadami, geologii i hydrogeologii, konsultingu oraz prowadzenia postępowań urzędowych i kompleksowej obsługi deweloperów.