Usprawniamy ruch w miastach
SCATSZarządzanie Ruchem na ponad 35 500 skrzyżowaniach na świecie
RAPIDZarządzanie ponad 3 800 pojazdami transportu publicznego i Informacja Pasażerska na ponad 2 700 tablicach przystankowych na świecie

Inteligentne Sytemy Transportowe

GEO-KAT jest liderem w dostarczaniu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Głównym obszarem działalności jest dostawa i świadczenie usług związanych z dwoma technologiami zarządzania ruchem, tj. Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem SCATS oraz Systemem Zarządzania Transportem Publicznym i Dynamiczną Informacją Pasażerską RAPID. Są to kompleksowe i zintegrowane rozwiązania, których działanie ma na celu maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu świadczonych usług transportowych w ośrodkach miejskich. 

Ponadto w ramach dostarczanych rozwiązań, świadczymy usługi doradztwa, projektowania (projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze), instalacji oraz wsparcia dla użytkowników końcowych, jak również dedykowane usługi operatora systemów zarządzania. Zespół naszych pracowników i inżynierów jest gotowy do realizacji kompleksowych projektów z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, na wszystkich etapach inwestycji.